Feedback

隐形的翅膀 - 张韶涵 - Đôi Cánh Vô Hình - Trương Thiều Hàm (Free wings)

隐形的翅膀 - 张韶涵 - Đôi Cánh Vô Hình - Trương Thiều Hàm (Free wings)

隐形的翅膀 - 张韶涵  
yǐn xíng de chì bǎng - Zhāng Sháo Hán
Đôi Cánh Vô Hình - Trương Thiều Hàm

每一次 都在徘徊孤单中坚强    
měi yí cì dōu zài pái huái gū dān zhōng jiān qiáng

每一次 就算很受伤也不闪泪光    
měi yí cì jiù suàn hěn shòu shāng yě bù shǎn lèi guāng

我知道 我一直有双隐形的翅膀  
wǒ zhī dào wǒ yì zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chì bǎng

带我飞 飞过绝望  
dài wǒ fēi fēi guò jué wàng

不去想 他们拥有美丽的太阳  
bú qù xiǎng tā men yōng yǒu měi lì de tài yáng

我看见 每天的夕阳也会有变化  
wǒ kàn jiàn měi tiān de xī yáng yě huì yǒu biàn huà

我知道 我一直有双隐形的翅膀  
wǒ zhī dào wǒ yì zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chì bǎng

带我飞 给我希望  
dài wǒ fēi gěi wǒ xī wàng

我终于 看到所有梦想都开花  
wǒ zhōng yú kàn dào suó yǒu mèng xiǎng dōu kāi huā

追逐的 年轻歌声多嘹亮    
zhuī zhú de nián qīng gē shēng duō liáo liàng

我终于 翱翔用心凝望不害怕
wǒ zhōng yú áo xiáng yòng xīn níng wàng bú hài pà

哪里会有风 就飞多远吧
nǎ lǐ huì yǒu fēng   jiù fēi duō yuǎn ba

不去想 他们拥有美丽的太阳  
bú qù xiǎng tā men yōng yǒu měi lì de tài yáng

我看见 每天的夕阳也会有变化  
wǒ kàn jiàn měi tiān de xī yáng yě huì yǒu biàn huà

我知道 我一直有双隐形的翅膀  
wǒ zhī dào wǒ yì zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chì bǎng

带我飞 给我希望  
dài wǒ fēi gěi wǒ xī wàng

我终于 看到所有梦想都开花  
wǒ zhōng yú kàn dào suó yǒu mèng xiǎng dōu kāi huā

追逐的 年轻歌声多嘹亮    
zhuī zhú de nián qīng gē shēng duō liáo liàng

我终于 翱翔用心凝望不害怕
wǒ zhōng yú áo xiáng yòng xīn níng wàng bú hài pà

哪里会有风就飞多远吧
nǎ lǐ huì yǒu fēng jiù fēi duō yuǎn ba

隐形的翅膀让梦恒久比天长    
yǐn xíng de chì bǎng ràng mèng héng jiǔ bǐ tiān cháng

留一个愿望让自己想象    
liú yí gè yuàn wàng ràng zì jǐ xiǎng xiàng


此曲为张韶涵主演的电视剧《爱杀 17》主题曲,收录在专辑《潘朵拉》中。

Lời dịch: Đôi cánh vô hình - Trương Thiếu Hàm

Những khi cô đơn, những khi đau khổ, em vẫn không khóc
Em biết em luôn có đôi cánh vô hình đưa em bay wa tuyệt vọng
Không nhất thiết nghĩ rằng nó chứa đựng ánh hào quang
Em thấy được hoàng hôn mỗi ngày mỗi thay đổi
Em biết em luôn có đôi cánh vô hình, đưa em bay cao, cho em hy vọng

Cuối cùng em đã nhìn thấy mọi giấc mơ đều trở thành hiện thực
Những tháng năm tuổi trẻ ca lên khúc nhạc lảnh lót
Cuối cùng em đã được bay lên hướng về phía trước không chút sợ hãi
Nơi đâu có gió là nơi đó càng đưa em bay cao hơn
Đôi cánh vô hình biến giấc mơ mãi mãi đẹp như Thiên Trường
Lưu lại một điều ước trong giấc mơ của mình......Bản tiếng Anh:  Recessive wings - 『隐形的翅膀 - 冬水伊人』《英文版》每 一 次 都 在 徘 徊 孤 单 中 坚 强
Every time, i felt braver in solitude and hesitation

每 一 次 就 算 很 受 伤 也 不 闪 泪 光
Every time, i could carry on even i was badly hurt

我 知 道 我 一 直 有 双 隐 形 的 翅 膀
I always knew i really had  the recessive wings

带 我 飞 飞 过 绝 望
Helped me fly over the despare

不 去 想 他 们 拥 有 美 丽 的 太 阳
Never thought that they enjoyed the pretty bright sunshines

我 看 见 每 天 的 夕 阳 也 会 有 变 化
But i kew the changes of the everyday setting sun

我 知 道 我 一 直 有 双 隐 形 的 翅 膀
I always knew i really had  the recessive wings

带 我 飞 给 我 希 望
Helped me fly, gave me nice hopes

我 终 于 看 到 所 有 梦 想 都 开 花
Now i see at last all my dreams have come true

追 逐 的 年 轻 歌 声 多 嘹 亮
We're chasing the youth and singing resonantly

我 终 于 翱 翔 用 心 凝 望 不 害 怕  
I can soar at last can stare everything without scare

哪 里 会 有 风 就 飞 多 远 吧
Fly as far as i can with the help of the wind

隐 形 的 翅 膀 让 梦 恒 久 比 天 长
My recessive wings, keep the dream more unvarying than the heaven

留 一 个 愿 望 让 自 己 想 象
Make a wish that i myself imagine...n
 
10k

Cùng Chuyên Mục Nhạc Hoa - Tình khúc Bất hủ

Comments

  
  • Playlist mode is available, You can add video, mp3 to playlist (not require Login)!
    Enjoy your Playlist!