Feedback

那一夜 (Nà yí yè) 谢军 - Xiè Jūn - Đêm hôm đó - Tạ Quân

那一夜 (Nà yí yè) 谢军 - Xiè Jūn - Đêm hôm đó - Tạ Quân

那 一 夜 – 谢军
Nà yí yè - Xiè Jūn
Đêm hôm đó - Tạ Quân

这不是偶然  
zhè bú shì ǒu rán
Đây không phải ngẫu nhiên

也不是祝愿
yě bú shì zhù yuàn
Cũng không phải chúc nguyện

这是上天对重逢的安排  
zhè shì shàng tiān duì chóng féng de ān pái
Đây là trời cao sắp đặt cho sự tương phùng

不相信眼泪  
bù xiāng xìn yǎn lèi
Ko tin vào nước mắt

不相信改变
bù xiāng xìn gǎi biàn
Ko tin vào sự đổi thay

可是坚信彼此的请柬
kě shì jiān xìn bí cǐ de qíng jiǎn
Nhưng tin chắc vào tấm thiệp cho nhau

我应该如何
wǒ yīng gāi rú hé
Anh phải làm thế nào

如何回到你的心田  
rú hé huí dào nǐ de xīn tián
Như nào mới vào được nội tâm của em

我应该怎样
wǒ yīng gāi zěn yàng
Anh phải thế nào đây

怎样才能走进你的梦  
zěn yàng cái néng zǒu jìn nǐ de mèng
Thế nào mới vào được giấc mơ của em

我想呀想! 盼呀盼!
wǒ xiǎng ya xiǎng!  pàn ya pàn
Anh nghĩ rồi lại nghĩ, mong rồi lại mong

盼望回到我们的初恋  
pàn wàng huí dào wǒ men de chū liàn
Mong được quay lại ngày đầu mình mới yêu

我望呀望, 看呀看  
wǒ wàng ya wàng,  kàn ya kàn
Anh hi vọng và hi vọng, đợi và đợi

在此重逢你的笑颜  
zài cǐ chóng féng nǐ de xiào yán
Gặp lại để nhìn thấy nụ cười của em

那一夜, 你没有拒绝我
nà yí yè, nǐ méi yǒu jù jué wǒ
Đêm hôm đó, em ko hề từ chối anh

那一夜, 我伤害了你
nà yí yè, wǒ shāng hài le nǐ
Đêm hôm đó, anh đã làm tổn thương em

那一夜, 你满脸泪水  
nà yí yè, nǐ mǎn liǎn lèi shuǐ
Đêm hôm đó, gương mặt em đầy nước mắt

那一夜, 你为我喝醉  
nà yí yè, nǐ wéi wǒ hē zuì
Đêm hôm đó, em đã uống say vì anh

那一夜, 我与你分手
nà yí yè, wǒ yǔ nǐ fēn shǒu
Đêm hôm đó, anh cùng em chia tay

那一夜, 我伤害了你
nà yí yè, wǒ shāng hài le nǐ
Đêm hôm đó, anh đã làm tổn thương em

那一夜, 我举起酒杯
nà yí yè,  wǒ  jǔ qǐ jiǔ bēi
Đêm hôm đó, anh đã nhấc lên ly rượu

那一夜, 我心儿哭碎  
nà yí yè, wǒ xīn ér kū suì
Đêm hôm đó, trái tim anh khóc tan nát

这不是偶然  
zhè bú shì ǒu rán
Đây k phải ngẫu nhiên

也不是祝愿  
yě bú shì zhù yuàn
Cũng k phải chúc nguyện

这是上天对重逢的安排  
zhè shì shàng tiān duì chóng féng de ān pái
Đây là trời cao sắp đặt cho sự tương phùng

不相信眼泪  
bù xiāng xìn yǎn lèi
Ko tin vào nước mắt

不相信改变  
bù xiāng xìn gǎi biàn
Ko tin vào sự đổi thay

可是坚信彼此的请柬  
kě shì jiān xìn bí cǐ de qíng jiǎn
Nhưng tin chắc vào tấm thiệp cho nhau

我想呀想! 盼呀盼!
wǒ xiǎng ya xiǎng!  pàn ya pàn
Anh nghĩ rồi lại nghĩ, mong rồi lại mong

盼望回到我们的初恋  
pàn wàng huí dào wǒ men de chū liàn
Mong được quay lại ngày đầu mình mới yêu

我望呀望, 看呀看  
wǒ wàng ya wàng,  kàn ya kàn
Anh hi vọng và hi vọng, đợi và đợi

在此重逢你的笑颜  
zài cǐ chóng féng nǐ de xiào yán
Gặp lại để nhìn thấy nụ cười của em

那一夜, 你没有拒绝我
nà yí yè, nǐ méi yǒu jù jué wǒ
Đêm hôm đó, em không hề từ chối anh

那一夜, 我伤害了你
nà yí yè, wǒ shāng hài le nǐ
Đêm hôm đó, anh đã làm tổn thương em

那一夜, 你满脸泪水  
nà yí yè, nǐ mǎn liǎn lèi shuǐ
Đêm hôm đó, gương mặt em đầy nước mắt

那一夜, 你为我喝醉  
nà yí yè, nǐ wéi wǒ hē zuì
Đêm hôm đó, em đã uống say vì anh

那一夜, 我与你分手
nà yí yè, wǒ yǔ nǐ fēn shǒu
Đêm hôm đó, anh cùng em chia tay

那一夜, 我伤害了你
nà yí yè, wǒ shāng hài le nǐ
Đêm hôm đó, anh đã làm tổn thương em

那一夜, 我举起酒杯
nà yí yè,  wǒ  jǔ qǐ jiǔ bēi
Đêm hôm đó, anh đã nhấc lên ly rượu

那一夜, 我不堪回味  
nà yí yè, wǒ bù kān huí wèi
Đêm hôm đó, anh không thể nào quên được

Lời dịch: ♡.~_~  Music.Ketnooi.com....n
 
10k

Cùng Chuyên Mục Nhạc Hoa - Tình khúc Bất hủ

Comments

  
  • Playlist mode is available, You can add video, mp3 to playlist (not require Login)!
    Enjoy your Playlist!