Feedback

只想做你的男人 - 欢子 - Chỉ muốn làm người đàn ông của em - Hoan Tử

只想做你的男人 - 欢子 - Chỉ muốn làm người đàn ông của em - Hoan Tử

只想做妳的男人 –  欢子 / Fandy
zhǐ xiǎng zuò nǐ de nán rén - huān zǐ / Fandy
Chỉ muốn làm người đàn ông của em - Hoan Tử / Fandy

虽然我是个平凡的人
suī rán wǒ shì gè píng fán de rén
Tuy rằng anh chỉ là một người đàn ông bình thường

一直无法给你满分
yì zhí wú fǎ gěi nǐ mǎn fēn
Mãi chẳng thể làm em hài lòng được

可你知不知道
kě nǐ zhī bu zhī dào
Nhưng em biết không em

我对你的心从没有疑问
wǒ duì nǐ de xīn cóng méi yǒu yí wèn
Trái tim trao về em không chút nghi ngờ

我在寂寞夜里守着空枕  
wǒ zài jì mò yè lǐ shǒu zhe kōng zhěn
Trong màn đêm cô quạnh anh nằm “vỗ gối”

身不由己胡思乱想    
shēn bù yóu jǐ hú sī luàn xiǎng
Chợt hỗn loạn trong tâm tưởng

想你妩媚的身段  
xiǎng nǐ wǔ mèi de shēn duàn
nhớ dáng hình xinh tươi của em

火热的双唇  
huǒ rè de shuāng chún
Đôi môi nồng cháy

我承认  
wǒ chéng rèn
Anh chấp nhận

虽然爱情很难永恒  
suī rán ài qíng hěn nán yǒng héng
Tuy rằng tình yêu rất khó là mãi mãi

我还是奋不顾身
wǒ hái shì fèn bú gù shēn
Anh vẫn hết mình cố gắng

希望你不要再让我为爱伤神
xī wàng nǐ bú yào zài ràng wǒ wéi ài shāng shén
Hy vọng em đừng làm anh tổn thương vì tình yêu

我只想做你的男人
wǒ zhǐ xiǎng zuò nǐ de nán rén
Anh chỉ muốn làm người đàn ông của em

有没有一点可能
yǒu méi yǒu yì diǎn kě néng
Có chút hy vọng nào không nhỉ ?...

可是现实太无奈太残忍
kě shì xiàn shí tài wú nài tài cán rěn
Nhưng hiện thực thật chẳng biết làm sao được, thật quá tàn nhẫn

怪我自己陷得太深
guài wǒ zì jǐ xiàn dé tài shēn
Tự trách mình đã lún quá sâu

我只想做你的男人
wǒ zhǐ xiǎng zuò nǐ de nán rén
Anh chỉ muốn làm người đàn ông của em

想要和你共度一生
xiǎng yào hé nǐ gòng dù yì shēng
Muốn được cùng em chung sống

难道爱情只会折磨人
nán dào ài qíng zhǐ huì zhé mó rén
lẽ nào tình yêu chỉ biết dày vò người ta

我不怕牺牲
wǒ bú pà xī shēng
Anh nào sợ hy sinh

最怕是等
zuì pà shì děng
Chỉ sợ nhất là chờ đợi

我在寂寞夜里守着空枕
wǒ zài jì mò yè lǐ shǒu zhe kōng zhěn
Trong màn đêm cô quạnh anh nằm “vỗ gối”

身不由己胡思乱想
shēn bù yóu jǐ hú sī luàn xiǎng
Chợt hỗn loạn trong tâm tưởng

想你妩媚的身段
xiǎng nǐ wǔ mèi de shēn duàn
nhớ dáng hình xinh tươi của em

火热的双唇
huǒ rè de shuāng chún
Đôi môi nồng cháy

我承认
wǒ chéng rèn
Anh chấp nhận

虽然爱情很难永恒
suī rán ài qíng hěn nán yǒng héng
Tuy rằng tình yêu rất khó là mãi mãi

我还是奋不顾身
wǒ hái shì fèn bú gù shēn
Anh vẫn hết mình cố gắng

希望你不要再让我为爱伤神
xī wàng nǐ bú yào zài ràng wǒ wéi ài shāng shén
Hy vọng em đừng làm anh tổn thương vì tình yêu

我只想做你的男人
wǒ zhǐ xiǎng zuò nǐ de nán rén
Anh chỉ muốn làm người đàn ông của em

有没有一点可能
yǒu méi yǒu yì diǎn kě néng
Có chút hy vọng nào không nhỉ ?...

可是现实太无奈太残忍
kě shì xiàn shí tài wú nài tài cán rěn
Nhưng hiện thực thật chẳng biết làm sao được, thật quá tàn nhẫn

怪我自己陷得太深
guài wǒ zì jǐ xiàn dé tài shēn
Tự trách mình đã lún quá sâu

我只想做你的男人
wǒ zhǐ xiǎng zuò nǐ de nán rén
Anh chỉ muốn làm người đàn ông của em

想要和你共度一生
xiǎng yào hé nǐ gòng dù yì shēng
Muốn được cùng em chung sống

难道爱情只会折磨人
nán dào ài qíng zhǐ huì zhé mó rén
lẽ nào tình yêu chỉ biết dày vò người ta

我不怕牺牲
wǒ bú pà xī shēng
Anh nào sợ hy sinh

最怕是等
zuì pà shì děng
Chỉ sợ nhất là chờ đợi

我知道我们有缘无份
wǒ zhī dào wǒ men yǒu yuán wú fèn
Anh biết hai ta có duyên mà chẳng có phận

只是我的心早已为你狂乱
zhǐ shì wǒ de xīn záo yǐ wéi nǐ kuáng luàn
chỉ là con tim anh sớm đã điên đảo vì em

啊 ~~ 可不可能
ā~~~ kě bu kě néng
A ha…ha…liệu có thể không em?

我只想做你的男人
wǒ zhǐ xiǎng zuò nǐ de nán rén
Anh chỉ muốn làm người đàn ông của em

有没有一点可能
yǒu méi yǒu yì diǎn kě néng
Có chút hy vọng nào không nhỉ ?...

可是现实太无奈太残忍
kě shì xiàn shí tài wú nài tài cán rěn
Nhưng hiện thực thật chẳng biết làm sao được, thật quá tàn nhẫn

怪我自己陷得太深
guài wǒ zì jǐ xiàn dé tài shēn
Tự trách mình đã lún quá sâu

我只想做你的男人
wǒ zhǐ xiǎng zuò nǐ de nán rén
Anh chỉ muốn làm người đàn ông của em

想要和你共度一生
xiǎng yào hé nǐ gòng dù yì shēng
Muốn được cùng em chung sống

难道爱情只会折磨人
nán dào ài qíng zhǐ huì zhé mó rén
lẽ nào tình yêu chỉ biết dày vò người ta

我不怕牺牲
wǒ bú pà xī shēng
Anh nào sợ hy sinh

最怕是等
zuì pà shì děng
Chỉ sợ nhất là chờ đợi

我不怕牺牲
wǒ bú pà xī shēng
Anh nào sợ hy sinh

最怕是等
zuì pà shì děng
Chỉ sợ nhất là chờ đợi... Lời dịch: http://Music.Ketnooi.com/...n-liang-wo-yi-ci/

Lời dịch: Thanh Hải - Music.Ketnooi.com Team


Download 只想做你的男人 - 欢子 - Chỉ muốn làm người đàn ông của em - Hoan Tử
Trích dẫn
简介:乐坛再现新势力、新偶像情歌王子、欢子首张个人专辑闪亮登场,时尚、活力,新一代创作人佳作!特别推荐:愚爱,只想做你的男人,原谅我一次,永远不分开,怀念过去
n
 
11k

Cùng Chuyên Mục Nhạc Hoa - Tình khúc Bất hủ

Comments

  
  • Playlist mode is available, You can add video, mp3 to playlist (not require Login)!
    Enjoy your Playlist!